chart

100%

Securitate

Toate mediile Zipper ofera si beneficiaza de un sistem de securitate omologat, care garanteazea integritatea, securitatea şi unde este cazul, confidenţialitatea documentelor arhivate in format electronic pe infrastructura si logistica noastra.

100%

Confidenţialitate

Asiguram accesul la documente numai prin autentificarea persoanei (user/parola), în acord cu drepturile de utilizator rezultate din setarea de grup si de rol detinut, drepturi setate exclusiv de catre titularului dreptului de dispoziţie asupra documentelor.

100%

Integritate

Se asigura prin realizarea amprentei documentului si semnarea acestuia cu semnatura electronica extinsa a Arhivarului, garantand astfel nealterarea documentelor prin stergere sau adaugare in mod neautorizat de catre utilizatori.

100%

Disponibilitate

Asiguram condiţiile necesare regăsirii şi utilizarii cu uşurinţă, ori de câte ori este nevoie, respectand totodata conditiile stricte de confidenţialitate şi integritate a documentelor.

100%

Autenticitate

Securizam identitatea furnizorului/prestatorului sau a persoanei care a emis documentul in numele si in contul acestuia, de exemplu, prin intermediul unei semnaturi electronice extinse ori prin schimb electronic de date.